Nyheter

Vi trenger trenere

Hoved- og hjelpetrenere til Randaberg Turnforening

Randaberg turnforening er en av landets store turnforeninger med opptil 300 aktive medlemmer.
RIL er en klubb som er i stadig utvikling og vi ser derfor etter nye trenere. For vårt Junior og rekruttparti behøver vi trenere med sikringskurs og trener 1. Dette partiet har opptak 1 gang per sesong, og har gjennomsnittlig 20 medlemmer per parti. Vårt gutteparti har også behov for hovedtrener, samt noen ledige stillinger som hjelpetrener.

Hovedtrenerens hovedoppgaver blir:
• Ansvar for opplegg/turntime/trening
• Ansvar for oversikt, koordinering og påmelding til konkurranser
• Kontaktpunkt inn mot styret og foreldrekontakt

Ønskede kvalifikasjoner:
• Erfaring fra turn eller annen relevant idrett
• Trener 1 kurs
• Sikringskurs, 1 og/eller 2
• Arbeidskapasitet og engasjement

Personlig egenhet og pådriverskap blir vektlagt. Treningstid er fastsatt med tildelt halltid.
Treningene er ukentlig, med noe helgearbeid i forbindelse med ekstratreninger, dugnad og oppvisninger.

Stillingen krever politiattest.

RIL kan tilby en spennende jobb og god lønn etter avtale.
Søknadsfrist: Omgående
Spørsmål til stillingen kan rettes til Kristine Haga på telefon 406 10 965.

Skriftlig søknad kan sendes til kristine.haga@randabergturn.no / post@randabergturn.no