Nyheter

Årsmøte

Randaberg turn avholder årsmøte onsdag 20.mars kl. 17:30 i Randaberghallen, møterom 3.
Saker som ønskes tatt opp sendes via e-post til post@randabergturn.no senest 13. mars.

Årsmøtet er åpent for alle.

Velkommen!
Med vennlig hilsen,
Styret, Randaberg turn