Om Oss

Informasjon om Randaberg Turnforening

Randaberg turn ble stiftet i 1960 og gikk inn i Randaberg Idrettslag. Vi har en lang og stolt tradisjon i RIL.

Randaberg Turn har som mål å gi barn og unge et godt og sosialt turntilbud innenfor trygge og sikre rammer.

Vi har et tilbud til barn fra 2 års alder og opp til godt voksne damer. Randaberg Turn ønsker å være et idrettslag som tar vare på og gir et godt tilbud til alle barn og unge, samtidig som vi vil legge til rette for mer spesialisering av utøveren. Dette forsøker vi å ivareta ved å hele tiden kurse og utdanne trenerne våre.

Randaberg Turn organiserer og drives som ”troppsgymnastikk”. Dette innebærer trampett, tumbling og Airtrackbane.

På grunn av Idrettshallenes innredning kan vi pr dags dato ikke tilby frittstående.

Vi driver virksomheten i henhold til Norges Gymnastikk -og Turnforbunds retningslinjer, lover og opplæringsprogram.