Nyheter

Påmelding åpner 1. august

Alle som ønsker å fortsette/starte på turn fra høsten må melde på vår online påmelding som åpner 1. august kl. 8.

Pga treningstider, hallplass ol vil det bli mindre plasser på alle partiene og vi har derfor avsluttet alle medlemskap og alle må melde på partiet de ønsker å delta på.Vi har full forståelse for at flere foreldre syns dette er frustrerende, men vi i styret gjør så godt vi kan og om du har mulighet for å bidra så er du velkommen som styremedlem

Unntak: Junior og rekrutt må ikke legge inn ny påmelding.

Hvis du kan være foreldrekontak på ditt barnsparti så gi oss en lyd så kan vi garantere plass på partiet. Trenger aktiv deltakende foreldre på hvert parti.

Påmeldingslink her