Priser

Randaberg Allianse Idrettslag  Turngruppen

Årskontingent for medlemmer 2022/2023

Medlemskontingent                 kr    150,- pr. skoleår

Alle medlemmer må betale medlemskontingent, også medlemmer som ikke deltar på trening eller aktiviteter!

Treningsavgift for sesong 2022/2023 ( i tillegg til medlemskontingent )

Foreldre og barn 2 – 5 årkr.   700,- pr. skoleår
Barn 3 – 6 år kr. 1200,- pr. skoleår
1. – 4. klassekr. 1200,- pr. skoleår
Fra 5 klasse kr. 1200,- pr. skoleår
Damepartietkr. 1200,- pr. skoleår

Online – registrering:

Dere vil få en bekreftelse på at registreringen er vellykket. Hvis dere ikke får det, så ta kontakt med oss så sjekker vi listene. Hvis avdelingen dere ønsker å påmelde dere er fullt viser det tydelig at det er venteliste, ved å gjennomføre påmelding blir dere registrert på venteliste, men får IKKE en bekreftelse (selv om det viser at dere får en bekreftelse :-/ )

Når kontingenten er betalt, er dere registrert som medlem.

Faktura blir sendt ut i løpet av høsten.

Vi har to gangers prøvetid, etter dette må kontingenten betales i sin helhet.

Forsikring og kontingent

Prisen inkluderer medlemskontingent og forsikring gjennom Norges gymnastikk- og turnforbund.

Se www.gymogturn.no for detaljer. Forsikringen dekker skader som oppstår på trening/ konkurranse.

NB! Forsikringen omfatter kun medlemmer som har betalt medlemskontingent, og det er derfor viktig at denne blir betalt innen fristen. 

Er ikke medlemskontigent og treningsavgift betalt kan dessverre ikke utøver delta på trening.

Medlemskontingent og treningsavgift gjelder for høsten 2022 og for våren 2023.

Det er ingen refusjon om en slutter i løpet av året/sesongen.

Medlemmer som tas opp etter nyttår får en rabatt på 20 % på treningsavgiften

Ved turer, konkurranser og interne kurs kan det bli aktuelt å kreve deltakeravgift.

Eventuelle spørsmål om faktura rettes  til denne mail adresse, tonje@randabergturn.no