Nyheter

Protokoll for barne-og ungdomsturn, Covid-19

Forord

Dette dokumentet er opprettet for å inneholde retningslinjer og veiledning i forbindelse med Covid-19 situasjonen for idrettsutøvere opp til 19 år som ikke omfatter toppidrett, men herunder kalt barne- og ungdomsidrett. 

Retningslinjene er gitt med grunnlag av informasjon gitt av NGTF som finnes her.

Retningslinjene er konkrete nok til å bidra til å redusere smittefare og skal være enkle nok til å kunne etterleves av utøverne. Det er ønskelig fra foreningen sin side at alle foreldre snakker med sine barn om hvordan dette skal fungere i praksis når idretten startes opp i uke 36.
Retningslinjene tar også høyde for at foreningen er en frivillig organisasjon, som fokuserer hovedsakelig på trygg aktivitet for barn og ungdom med det angitte ressursgrunnlaget som foreningen har tilgjengelig med fokus på aktivitet og sosial kontekst.


Retningslinjene vil kunne forandres, derav er det derfor alltid NGTF, kommunen og nasjonale helsemyndigheters oppdaterte informasjon og krav/retningslinjer som er gjeldene basert på enkelt kommuners smitte situasjon. 

Ansvar

Det er Randaberg Turnforening sitt ansvar å legge til rette for og utarbeide retningslinjer for turnaktiviteten. Det er også foreningen sitt ansvar sammen med leder at all aktivitet skjer i samsvar med de offentlige myndigheters krav.

Det er hver enkelt treners ansvar å planlegge, utføre og følge opp aktiviteten i samsvar med foreningens, myndighetens og kommunens gitte retningslinjer.

Hver enkelt utøvers forelder eller verge er også ansvarlig for at krav til deltakelse følges, her i forbindelse med eventuelle symptomer og eget barns helsesituasjon. Samt at informasjon og bistand til forståelse for situasjonen blir gitt og etter beste evne fulgt. 

Smitteforebyggende tiltak

Smittevernets «gylne treenighet»

 • Om du føler deg syk, hold deg hjemme, alltid.
 • God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på vei til trening, under trening og etter trening.
 • Hold avstand og unngå unødvendig nærkontakt med trenere og andre utøvere, alltid.

Reglene for denne type idrett tilsier at «Fra 1. august er det gjort unntak fra kravet om minst 1 meters avstand i forbindelse med idrettsarrangementer innen kretsen for barn og unge under 20 år» (https://gymogturn.no/2020/05/12/koronainformasjon-samleside-ngtf/ )men det er ønskelig at vi allikevel har en forståelse og respekt for nærkontakt.

Alle som deltar i aktiviteten skal:

 • Vaske og desinfisere hendene ved ankomst til hallen.
 • Vaske og desinfisere hendene i forbindelse med pause eller skifte av parti.
 • Dersom man forlater, og eventuelt returnerer til anlegget.
 • Unngå hender i ansiktet.
 • Unngå håndhilsning, klemming og annen unødvendig nærgående/fysisk kontakt.
 • Vi følger helsedirektorates retningslinjer om å hoste i albukroken eller i papir, som kastet med påfølgende vasking og desinfisering.

Dersom det er deltakere som er kjent med at de tilhører risikogruppe, bør i samråd med foreldre/verge og lege vurdere om vedkommende kan fortsette i aktiviteten.

Ved sykdom av noe slag skal ikke utøver returnere til idretten før tidligst 1 dag etter at personen er symptomfri. Dersom det påvises Covid-19 hos noen av utøverne skal foreningen og kommunelege varsles, samt administrasjonen skal varsle i sin region til gjeldene parter. Dersom det påvises smitte i husstanden til en utøver, trener eller person i støtteapparatet i foreningen skal vedkommende ikke delta i aktiviteten. 

Dersom en deltaker har Covid-19 relaterte symptomer, skal deltaker sendes hjem.

Det anbefales også å følge Folkehelseinstituttets råd til nærkontakt i forbindelse med mistenkt eller påvist smitte: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/#mer-om-karantene.

Dersom det påvises smitte i foreningen eller ved ulike partier, avlyses treninger umiddelbart og kommunelege kontaktes, hvor gitte pålegg og krav som blir gitt foreningen følges videre før foreningen kan gjenoppta noen form for aktivitet. 

Treninger

 • Deltakerliste skal føres for hver enkelt trening, hvor trener til alle tider skal ha kontroll på hvem som har deltatt på de ulike partiene. Disse skal beholdes av trener i minimum 10 dager, og deles med admin-leder hver uke. 
 • 1 meters regel er ikke gjeldene under selve aktiviteten, men gjelder eller på vei til trening, ved ankomst til anlegget og etter endt trening. 
 • Alle utøvere, foreldre/verger, foreningen og trenere er pliktet til å forholde seg til retningslinjer, råd og anbefalinger gitt av myndighetene, NGTF, Folkehelseinstituttet og NIF. 
 • Alle skal ha egen vannflaske med eget navn under hele aktiviteten.
 • Garderobe og dusjanlegg kan benyttes, men med 1 meters regel. Hyppigere renhold av anlegget vil bli iverksatt.
 • Under treningen skal det legges til rette for at man unngår aktiviteter med mye trengsel og kø, slik at smittevernreglene er lettere å overholde. 
 • Partiene deles opp, og disse gruppene skal beholdes igjennom sesongen. 

Arrangementer

Foreningen ønsker på nåværende tidspunkt å avvente med større arrangementer på grunnlag av anleggets størrelse og utfordringene med å overholde 1 meters regelen og andre smittevernregler. 

Rapportering

I situasjonen med Covid-19 er samarbeid mellom foreningen og husstander eksepsjonelt viktig, derfor ønskes det at all relevant informasjon og mistanke meldes og rapporteres til foreningens styre.

Styrets leder, Kristine Haga Tlf. 406 10 965 eller
Admin-leder, Tonje Kolnes Tlf. 411 26 296.