Nyheter

Årsmøte 2023

Innkalling til ordinært årsmøte 2023 i Randaberg Allianse Idrettslag turn, tirsdag 28. mars 2023, kl. 18.00 i Randaberghallen møterom 3. 

Saker som et medlem ønsker skal bli tatt opp på møtet, sendes til styret senest 31.02.2023. Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. For å ha stemmerett, må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 1 måned, samt betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte-og forslagsrett. 
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Vell møtt!