Nyheter

Årsmøte

Innkalling til ordinært årsmøte 2020 i Randaberg Allianse Idrettslag turn Torsdag 27. mai 2021 kl. 19:30 i Randaberghallen møterom 1/Digitalt.

Saker som et medlem ønsker å bli tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 13.05.2021. Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.