Nyheter

Utsatt oppstart

Pga nye restriksjoner vil det ikke bli oppstart av trening før etter 18. Januar. Vi kommer tilbake om det blir endringer før dette.

Håper alle våre medlemmer hadde en flott nyttårsfeiring og vi gleder oss til oppstart så fort det lar seg gjøre.

Godt nyttår!