Nyheter

Årsmøte

Inkalling til ordinært årsmøte 2019 i Randaberg Allianse Idrettslag turn. Mandag 2. juni 2020 kl 19:00 i Randaberghallen møterom 3. Saker som et medlem ønsker å bli tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 15.05.2020. Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøte. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Det vil bli servering av godsaker, brus og kaffe.