Nyheter

Ordinært årsmøte 2018

Inkalling til ordinært årsmøte 2018 i Randaberg Allianse Idrettslag turn

Mandag 18. mars 2019 kl 19:30 i Randaberghallen møterom 3


Saker som et medlem øsnker å bli tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 15.03.2019. Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før åsrmøtet.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Det vil bli servering av godsaker, brus og kaffe.

Saksliste